Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

Z 12 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj "žiadosť") boli schválené 3 žiadosti. Stručný opis projektov schválených žiadostí je zverejnený v „Správe o vyhodnotení výzvy OPZ 2015/PO1/01" v sekcii "Výzvy" v kategórii "Vyhodnotenie výziev".

2015-10-29