Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Odporúčania

Postup RO pre OPZ pri identifikácii rovnakých subdodávateľov

Na základe doterajších zistení RO MZ SR je
povinný v prípade identifikácie ...

Odporúčaná štruktúra Zmluvy o dielo medzi Prijímateľom NFP/Objednávateľom a Zhotoviteľom

Materiál obsahuje všetky náležitosti, ktoré by mala mať zmluva o dielo uzatvorená medzi Prijímateľom NFP/Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným ...