Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Úvodná stránka

Zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy OPZ 2015/2.1/01

28.10.2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPZ 2015/2.1/01.

Správa sa nachádza v sekcii "Výzvy" v podsekcii "Vyhodnotenie výziev".