Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo bude 9. apríla 2015

Začiatok akcie: 09.04.2015       Koniec akcie: 09.04.2015
Miesto konania: Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo pripravuje X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. apríla 2015.

Rokovanie členov výboru bude na pôde Ministerstva zdravotníctva, Limbová 2, Bratislava.

Celý program je uvedený v prílohe.