Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

II. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Dňa 22. mája 2008 sa na pôde MZ SR v Bratislave konalo druhé riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ.

I. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo - fotografie

Fotografie zo zasadnutia MV, ktolré bolo 28.1.2008 na pôde MZ SR v Bratislave

I. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Dňa 28. januára 2008 sa na pôde MZ SR v Bratislave konalo prvé riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ.
31 - 33 z 33 nájdených   |  
 
položiek / stránku