Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

IV. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

sa konalo 13. apríla 2010 na pôde MZ SR v Bratislave.

Pozorovateľ Európskej komisie Sean McGrade si pozrel zrealizované projekty

12. 04. 2010 Navštívil Kardiocentrum Nitra a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.

Prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo procedúrou per rollam

14. 05. 2009
V máji 2009 členovia Monitorovacieho výboru pre OPZ odsúhlasili Hodnotiace a výberové kritériá Operačného programu Zdravotníctvo.
21 - 25 z 33 nájdených   |  
 
položiek / stránku