Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

V. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

11. 04. 2011 Program Monitorovacieho výboru obohatila neoficiálna časť zostavená z prezentácií o podporených projektoch z ERDF v nitrianskom kraji.

V. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo bude 11. apríla 2011

Uskutoční sa na Ministerstve zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava, kongresová miestnosť

Prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo procedúrou per rollam

19. 01. 2011 - 02. 02. 2011 Písomný postup prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ
16 - 20 z 33 nájdených   |  
 
položiek / stránku