Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor pre OP Zdravotníctvo odsúhlasil aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo“

Písomný postup prijatia rozhodnutia (rozhodovania per rollam) Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo.

Prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo procedúrou per rollam

07. 09. 2012 - 26. 09. 2012
Písomný postup prijatia rozhodnutia (rozhodovania per rollam) Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo.

VI. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo - fotografie

Šieste zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo sa konalo 15. mája 2012 v Žiline. Monitorovacia návšteva zdravotníckych zariadení so skončenými projektmi a tlačová ...

VI. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

21. 05. 2012
Zasadnutie MV OPZ sa konalo 15. 05. 2012

Prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo procedúrou per rollam

15. 05. 2011 - 26. 05. 2011
Písomný postup prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ
11 - 15 z 33 nájdených   |  
 
položiek / stránku