Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo bude 9. apríla 2015

Dňa 9. apríla 2015 bude X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ

X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnilo X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ

IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ
1 - 5 z 33 nájdených   |  
 
položiek / stránku