Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  plánuje v roku 2014 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 - „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti". Výzva bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

2013-12-13