Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Výročné správy

Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2010

Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január - december 2010.

Predloženiu správy predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí 11. apríla 2011.

Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálna verzia výročnej správy spolu s prílohami je priložená nižšie.

2011-11-07  14:39:34