Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Výročné správy

Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2007

Výročná správu o implementácii OPZ za rok 2007 bola Európskou komisou schválená dňa 3.11.2008.

Prvú Výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2007 predložilo MZ SR na schválenie EK

Dňa 30. júna 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo Európskej komisii na schválenie prvú výročnú správu o implementácii Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január – december ...
6 - 9 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku