Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

Výročná správa OLAF-u za rok 2014

03. 06. 2015 - Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu oochrane finančných záujmov aboji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“) ...

Výročná správa OLAF-u za rok 2013

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu ooperatívnej činnosti, ktorú prezentoval vutorok 29. apríla 2014 na výročnej ...
1 - 5 z 21 nájdených   |  
 
položiek / stránku