Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

The evaluation of the Operational programme Health Implementation

Report : The evaluation of the Operational programme Health Implementation

The evaluation of the Operational programme Health  implementation (OPH) has been carried out under a service contract concluded between the Ministry of Health of the Slovak Republic and the Consulting Associates, s.r.o..

The interim evaluation has been intended to evaluate the effectiveness and quality of the OPH as to 31 December 2009 and formulate relevant recommendations for the OPH Managing Authority, respectively the OPH Monitoring Committee (MC). The evaluation outcomes will be presented to the MC members, too.