Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom HP rovnosť príležitostí je predchádzať všetkým formám diskriminácie

Vzhľadom k tomu, že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom prispievajú kcieľom jednotlivých Operačných programov schválených ...