Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Rok 2012

Riadiaci orgán vydal ďalšie brožúry

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačn&yacutyacute; program Zdravotníctvo (OPZ) vydalo v roku 2012 nasledovné brožúry.

2012-05-21  13:42:11

2012-10-31  10:40:47