Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Rok 2008

Spravodajca a leták o Operačnom programe Zdravotníctvo 2008

MZ SR vydalo 20. novembra 2008 pri príležitosti Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve prvé číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a leták zameraný na OPZ.

 

 

Tu si ich môžete stiahnuť.