Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Informácie o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ za rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva  SR ako partner siete AFCOS (http://olaf.vlada.gov.sk/3310/sietovi-partneri.php) zverejňuje Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.