Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Informácie o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

Informačná brožúra Odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vydal informačnú brožúru pre širokú verejnosť.

Brožúru je umiestnená pod týmto textom vo formáte „.pdf“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripojené dokumenty