Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Legislatíva EÚ

Nariadenie Komisie č. 1828/2006

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Nariadenie Rady č. 1083/2006

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 1080/2006

z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1081/2006

z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999
1 - 5 z 6 nájdených   |  
 
položiek / stránku