Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Kontakty MZ SR ako RO

Ministerstvo zdravotníctva SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo

 

 

Sekcia európskych programov a projektov

 

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax:    +421 2 593 73&nbsnbsp;435

 

 

Odbor programov EÚ:

Sekretariát: 

Tel.:    +421 2 593 73 202

Fax.:   +421 2 593 73 205                           

 

 

 

Odbor posudzovania projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 363

Fax.:   +421 2 593 73 435

 

 

 

Odbor implementácie projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax.:   +421 2 593 73 435

    

 

                       

Platobná jednotka

Tel.:     +421 2 593 73 131

Fax.:    +421 2 593 73 220