Harmonogram výziev

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

Z dôvodu navýšenia indikatívnej alokácie výzvy OPZ 2015/PO1/01 Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

2015-05-20