Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Harmonogram výziev

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

Z dôvodu navýšenia indikatívnej alokácie výzvy OPZ 2015/PO1/01 Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

2015-05-20