Systém riadenia ŠF a KF

Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.11

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.

Systém riadenia, verzia 4.11 je platná od 07. 07. 2015.