Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Odvolacia komisia MZ SR

Rokovací poriadok Odvolacej komisie MZ SR

Rokovací poriadok upravuje prípravu, obsah a priebeh zasadnutia, ako aj spôsob prijímania rozhodnutí Komisie na posúdenie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o  nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev Operačnéeacute;ho programu  Zdravotníctvo.

MZ SR aktualizovalo tento štatú v júni 2009.