Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Monitorovací výbor OPZ

Aktualizovaný Štatút Monitorovacieho výboru

Štatút Monitorovacieho výboru bol prerokovaný na 3. zasadnutí  Monitorovacieho výboru pre OPZ 31. marca 2009.