Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Systém finančného riadenia ŠF a KF

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 6.0

Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verziu 6.0. Materiál nadobúda platnosť 30. novembra 2010.

2010-11-30  15:30:27