Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Systém finančného riadenia ŠF a KF

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.1

1. apríla 2010 vošla do platnosti aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 ...

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

Dňa 7. novembra 2009 vošla do platnosti aktualizácia Systému finančného riadenia ...

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

Dňa 30.4.2009 vydalo Ministerstvo financií SR aktualizovanú verziu Systému finančného riadenia ...

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia ŠF a KF na obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0 sú definované na stránke MF SR: http://www.finance.gov.sk/Defa ...
6 - 10 z 15 nájdených   |  
 
položiek / stránku