Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Dáta o využívaní štrukturálnych fondov podľa UV č. 50/2012

Dáta o využívaní ŠF za OPZ v rámci programového obdobia 2007-2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje dáta o využívaní ŠF v rámci programového obdobia 2007 - 2013 na portáli otvorených dát

Pripojené dokumenty