Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív zoznamov schválených žiadostí 2008, 2009

Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva OPZ 2009/1.2/ 01

Z 26 predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo schválených 9.

Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva OPZ 2009/2.1/02

Z 30 predložených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská bolo schválených 4.

Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva OPZ 2009/2.1/01

25. 1.2010 Z 32 predložených žiadostí o NFP bolo schválených 8.

Zoznam schválených žiadostí o NFP - Výzva 2009/1.1/01

Z 11 doručených a zaregistrovaných žiadostí výberová komisia schválila 6.

Schválená žiadosť o NFP – Výzva OPZ 2009/2.2/01

Výzva na národná projekt „Nákup mobilných mamografických jednotiek“ bola vyhlásená 29. mája 2009.
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku