Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

Zoznam prijímateľov NFP - výzva OPZ 2009/1.2/01

Z 26 predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo schválených 9.

Zoznam prijímateľov NFP - výzva OPZ 2009/2.1/02

Z 30 predložených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/02 pre kliniky a zdravotné strediská boli schválené 4 projekty.

Zoznam prijímateľov NFP - výzva OPZ 2009/2.1/01

Z 32 predložených žiadostí v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská bolo schválených 8.

Zoznam prijímateľov - výzva OPZ 2009/2.2/01

Národný projekt „Nákup mobilných mamografických jednotiek" získal Východoslovenský onkologický ústav, a.s. v Košiciach.

Zoznam prijímateľov NFP - výzva OPZ 2009/1.1/01

Šesť prijímateľov NFP v rámci výzvy OPZ 2009/1.1/01.
1 - 5 z 9 nájdených   |  
 
položiek / stránku