Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Fotogaléria a audiozáznamy

Snímky zo seminárov v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave k výzve OPZ 2010/2.1/01

Začiatok akcie: 02.02.2010       Koniec akcie: 05.02.2010
Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Informačné semináre výzve OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská.