Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Fotogaléria a audiozáznamy

Snímky z prvej konferencie Operačný program Zdravotníctvo v projektoch

Začiatok akcie: 11.11.2010       Koniec akcie: 11.11.2010
Miesto konania: Banská Bystrica

Odbor programov Európskej únie pri sekcii európskych programov a projektov, Ministerstva zdravotníctva SR zorganizoval prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorá sa konala vo štvrtok 4. novembra 2010 v Banskej Bystrici.

Nad konferenciou s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch - Liečba kardiovaskulárnych ochorení prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.

 Podujatie bolo špecificky zamerané na prezentáciu regionálnych prínosov úspešne zrealizovaných projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Určené bolo pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia ako aj pre odbornú i laickú verejnosť.