Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Fotogaléria a audiozáznamy

Snímky z informačných seminárov v Banskej Bystrici, Košiciach k výzve OPZ 2010/2.1/02

Začiatok akcie: 25.03.2010       Koniec akcie: 26.03.2010
Miesto konania: Banská Bystrica, Košice

Informačné semináre k výzve OPZ 2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská