Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Fotogaléria a audiozáznamy

Snímky zo seminára v Bratislave 24.6.2009

Seminár sa konal k výzve OPZ 2009/2.1/01

Snímky zo seminárov v Košiciach 5.5.2009 a v Bratislave 6.5.2009

Informačné semináre k výzve OPZ 2009/ 1.1/01 pre špecializované nemocnice.

Snímky z Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve 20. 11.2008

Bola to hlavná informačná aktivita roka Ministerstva zdravotníctva SR.
6 - 10 z 11 nájdených   |  
 
položiek / stránku