Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív často kladených otázok 2009

2. FAQ 2009

22.12.2009 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

1. FAQ 2009

24.4.2009 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.