Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív často kladených otázok 2008

Upozornenie

Odpovede na otázky zodpovedané v roku 2008 sa týkajú výziev vyhlásených v uvedenom roku.

3. FAQ pre OPZ

December 2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

2. FAQ pre OPZ

9.10.2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

1. FAQ pre OPZ

9.7.2008 MZ SR zverejňuje prvé odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.