Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2012

Tlačová správa z tretej konferencie OPZ v projektoch

Úspešné projekty podporené z eurofondov

Tretia konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch OPZ

Modernizácia špecializovaných nemocníc bude hlavným motívom už tretieho ročníka konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch.

MZ SR pozýva novinárov na návštevu úspešne skončených projektov v žilinskom regióne

Monitorovacia návšteva troch úspešne zrealizovaných projektov sa uskutoční 16. mája 2012.