Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2011

Tlačová správa o konferencii Operačný program Zdravotníctvo v projektoch 2011

Druhý ročník konferencie sa zameral na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení.

Druhá konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch

Bude sa konať 17. októbra 2011 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Výzva OPZ 2011/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská

Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Stretnutie s médiami pri príležitosti návštevy podporených zdravotníckych projektov v Nitre

Zúčastnia sa zástupcovia Európskej komisie (DG REGIO), MZ SR, členovia Monitorovacieho výboru pre OPZ a predstavitelia všetkých navštívených zdravotníckych zariadení.
1 - 5 z 6 nájdených   |  
 
položiek / stránku