Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2010

Tlačová správa o konferencii Operačný program Zdravotníctvo v projektoch

Účastníci konferencie sa pochvalne vyjadrovali o jej priebehu.

Tlačová správa o konferencii Operačný program v projektoch - Liečba kardiovaskulárnych ochorení

MZ SR pripravuje prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá budeí vo štvrtok 4. novembra v Banskej Bystrici.

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská

26.2.2010 - 26.5.2010

Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.