Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2009

Program druhého ročníka Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Začiatok akcie: 25.11.2009       Koniec akcie: 25.11.2009

PROGRAM:

Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Informačná aktivita „Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve", ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) bude prebiehať v dvoch paralelných blokoch.

Jeden blok budú tvoriť oficiálne prezentácie spojené diskusiou v opakovaných intervaloch, a to trikrát zamerané na OPZ a trikrát sústredené na opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

Paralelne bude pre návštevníkov, potenciálnych žiadateľov, novinárov dočasne zriadené konzultačné stredisko, kde budú k dispozícii pracovníci sekcie európskych programov a projektov (SEPP) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) a realizátori schválnych projektov. U nich priamo bude možné získať konkrétne odpovede na ich individuálne otázky.

 

Dátum: 26. novembra 2009

Začiatok akcie: 9.00 h

Koniec akcie:  15.30 h

Miesto: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava, kongresová sála 

Program:

9.00 h úvodné otvorenie Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPZ - vedúca oddelenia programovania SEPP MZ SR Ing. Ľubica Šoucová -

9.10 h Prezentácia: Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti   - námestníčka gen. riaditeľa pre úsek ekonomiky a obchodu Ing. Edita Beňová

9.30 h - diskusia k téme 

10.00 h Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPV - riaditeľ odboru programov Európskej únie SEPP MZ SR Mgr. Edmund Škorvaga

10.10 h Prezentácia: Skúsenosti z realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK  - vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK Mgr. Elena Štefíková

10.30 h - diskusia k téme

11.00 h Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPZ - vedúca oddelenia programovania SEPP MZ SR Ing. Ľubica Šoucová

11.10 h  Prezentácia: Skúsenosti z tvorby projektu Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti   námestníčka gen. riaditeľa pre úsek ekonomiky a obchodu Ing. Edita Beňová

11.30 h - diskusia k téme 

12.00 - 12.30 h- Prestávka

12.30 h Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPV - riaditeľ odboru programov Európskej únie SEPP MZ SR  Mgr. Edmund Škorvaga

12.40 h Prezentácia: Skúsenosti z realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK - vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK Mgr. Elena Štefíková

13.00 h - diskusia k téme

13.30 h Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPZ - vedúca oddelenia programovania SEPP MZ SR Ing. Ľubica Šoucová

13.40 h Prezentácia: Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti   námestníčka gen. riaditeľa pre úsek ekonomiky a obchodu Ing. Edita Benová

14.00 h - diskusia k téme 

14.30 h Prezentácia: Informácia o stave implementácie OPZ - riaditeľ odboru programov Európskej únie SEPP MZ SR Mgr. Edmund Škorvaga

14.40 h Prezentácia: Skúsenosti z  realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK - vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK Mgr. Elena Štefíková

15.00 hod - diskusia k téme