Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2009

Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/02

Začiatok akcie: 28.09.2009       Koniec akcie: 30.09.2009
Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/02 s názvom: „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej  infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia", sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

  • Banská Bystrica, 28. septembra 2009 o 11.00 hod. vo veľkom salóne Hotela Dixon, Švermova 32,
  • Košice, 29. septembra o 10.00 hod. v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A  
  • Bratislava, 30. septembra 2009 o 10.00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2

Záujemcov&nbsnbsp;o informačné semináre v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave prosíme, aby nám predbežne  oznámili svoju účasť na danom seminári do piatku 25. septembra 2009 do 12.00 hodiny na mailovú adresu: karolina.havlickova@health.gov.sk.