Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2009

2. ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Začiatok akcie: 10.10.2009       Koniec akcie: 26.11.2009
Miesto konania: Bratislava

 

 

Máte stále málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve?

Zdajú sa Vám informácie o štrukturálnych fondoch príliš odborné a nezrozumiteľné?

Máte záujem stretnúť sa s realizátormi zdravotníckych projektov financovaných  zo štrukturálnych fondoch ?

Ak ste aspoň raz povedali Áno,

tak práve Vám je určený

2. ročník

Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve

ktorý bude na Ministerstve zdravotníctva SR

26. novembra 2009 od 9.00 do 15.00 h

Počas prezentácií  budú v hodinových intervaloch (so začiatkom o 9.00 h)  krátke prezentácie o štrukturálnych fondoch v zdravotníctve a možnostiach ich získania prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo a Operačného programu Vzdelávanie. Medzi prezentáciami budú k dispozícii pracovníci Sekcie európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR na individuálne konzultácie.

Deň štrukturálnych fondov obohatíme o vystúpenia tých, ktorí sa Vami podelia o skúsenosti z zrealizovaných projektov v rámci z Operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

Dnes má správna informácia v správnom čase veľkú cenu!

Nájdite si čas a príďte. Každý účastník dostane

balík informačných materiálov.

 Tešíme sa na Vás.

 Vstup je voľný.

 Podrobnejší program dňa nájdete na  www.health-sf.sk.

     Aktivita je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu