Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív 2008

Deň štrukturálnych fondov na MZ SR bol úspešný

Takmer 90 záujemcov z celého Slovenska využilo Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve na získanie informácií .

MZ SR plánuje na 20.11.2008 akciu Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

Máte málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve?

Informačné semináre k výzve v rámci opatrenia 1.2 OPZ boli v Košiciach a v Bratislave

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov všeobecných nemocníc s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.

Informačné semináre k vyhlásenej výzve v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.2 OPZ pre všeobecné nemocnice

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo informačné semináre v súvislosti s vyhlásením výzvy pre všeobecné nemocnice.

Informačné semináre k výzve v rámci opatrenia 2.1 boli v Banskej Bystrici Košiciach a Bratislave

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov zariadenií ambulantnej zdravotnej starosltivosti s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.
1 - 5 z 8 nájdených   |  
 
položiek / stránku