Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Výzvy OPZ

Upozornenie pre žiadateľov o NFP č. 2

Dňa 30.4.2009 vydalo Ministerstvo financií SR aktualizovanú verziu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové ...
26 - 30 z 30 nájdených   |  
 
položiek / stránku