Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Úvodná stránka

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

20.05.2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015 sa nachádza v sekcii „Výzvy", v kategórii „Harmonogram výziev".

2015-05-20