Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Úvodná stránka

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

10.07.2015

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii s názvom "Riadiace dokumenty" v podsekcii "Systém riadenia ŠF a KF"

 

Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii s názvom "Riadiace dokumenty" v podsekcii "Systém finančného riadenia ŠF a KF"