Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Ako vytvoriť znak EÚ, aj na stiahnutie

Pokyny na vytvorenie znaku EÚ v prílohe

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EU slúži na označenie spoluúčasti EU pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov EU.