Odporúčania

Postup RO pre OPZ pri identifikácii rovnakých subdodávateľov

Na základe doterajších zistení RO MZ SR je
povinný v prípade identifikácie ...

Odporúčaná štruktúra Zmluvy o dielo medzi Prijímateľom NFP/Objednávateľom a Zhotoviteľom

Materiál obsahuje všetky náležitosti, ktoré by mala mať zmluva o dielo uzatvorená medzi Prijímateľom NFP/Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným ...