Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Úvodná stránka

Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01

04.10.2013

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať dňa 24.10. 2013 v Nitre a dňa 25.10.2013 v Košiciach.

Podrobnosti o mieste a čase konania budú včas zverejnené na stránke.

Záujemcovia o informačné semináre sa môžu hlásiť na mailovú adresu info.opz@health.gov.sk.

Kompletný text výzvy a jej prílohy sa nachádzajú v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.